Izrada i popravka štapova

Izrada i servis ribo­lovačkih štapova je preci­zan i gotovo uvek veoma složen proces. “MG” (Miki i Goran) servis ovaj vid usluga uspešno obavlja dugi niz godina.Naše iskustvo u servisu ribo­lovačkih štapova duže je od 30 godina. Izrada ribo­lovačkih štapova nam je u “stažu” gotovo isti broj godina.Šta­povi izašli iz naše radionice vode poreklo od savre­menih blankova vrhunskih, re­nomi­ranih svetskih firmi iz oblasti proiz­vodnje ribo­lovačke opreme.

Tako u našoj ponudi možete pronaći veliki asortiman CTS, Alps, CD, St.Croix i Pacific Bay blankova i već izra­đenih (hand made) štapova.Veliki broj ribo­lovaca iz Srbije i susednih zemalja ukazuju nam pove­renje tokom svake sezone, svaki servis je završen u naj­kraćem mogućem roku i trudimo se da svojim kolegama po štapu svaki put izađemo u susret.

"MG" servis

                Vam nudi sledeće usluge:

  • Popravke štapova svih proizvođača,
  • izrada trnova,
  • lakiranje trnova,
  • reparacija plute,
  • izrada bolonjeza,
  • balansiranje bacačkih štapova,
  • zamena odlomljenih ili „pojedenih“ provodnika,
  • lakiranje konusa kod teleskopa,
  • i još mnogo toga